Değişkenler | KeremCan.Org

Değişkenler

Değişkenler, girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır.

Python’da program içinde tanımlayabildiğimiz değerlere değişken denir. 

>>> pi = 3.1415

Burada 3.1415 sayısını pi değişkenine atadık. Değişken atama işlemi için = operatörünün kullanıldığına dikkat etmeliyiz. 

Yukarıdaki gibi bir komut yardımıyla 3.1415 değerini pi adlı değişkene atamamız sayesinde artık ne zaman 3.1415 değerine ihtiyaç duysak pi değişkenini çağırmamız yeterli olacaktır.

Şimdi de e adlı bir değişken tanımlayalım.

>>> e = 2.7182

 Ve bu iki değişkenimizi toplayalım.

>>> pi + e 

5.8597

Değerleri her defasında tekrar tekrar yazmak yerine bunları bir değişkene atayıp, gereken yerlerde bu değişkeni kullanmak daha pratik bir yöntem.

Değişken Adı Belirleme Kuralları

Python programlama dilinde değişken adı olarak belirlenebilecek kelime sayısı neredeyse sınırsızdır. Hemen hemen her kelimeyi değişken adı olarak kullanabiliriz. Fakat değişken adı belirlerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar ve tercih edilmesi gereken bazı yöntemler vardır.

Bu kuralları ve yöntemleri inceleyelim: 

1. Değişken adları bir sayı ile başlayamaz.

>>> 5_litre_su = “5 TL”    # Bu yanlış bir kullanımdır.

2. Değişken adları aritmetik operatörlerle başlamaz. 

>>> +deger = 3432    # Bu yanlış bir kullanımdır.

3. Değişken adları bir harfle ya da _ işaretiyle başlamalıdır.

>>> _deger = 3432    # Bu doğru bir kullanımdır.
>>> deger = 3432    # Bu doğru bir kullanımdır.

4. Değişken adları içinde Türkçe karakterler kullanılabilir fakat ileride beklenmedik uyum sorunları çıkması ihtimaline karşı değişken adlarında Türkçe karakter kullanmaktan kaçınmak gerekir.

5. Aşağıdaki kelimeler değişken adı olarak kullanılmaz.

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break',
'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except',
'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda',
'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

Bunlar Python’da özel anlam ifade eden kelimelerdir. Bu değişkenlerin kullanılması durumunda hata ile karşılaşılır.

 Python’da kullanılması yasak kelimelere aşağıdaki komutlar yardımıyla etkileşimli kabuktan ulaşabilirsiniz.

>>> import keyword
>>> keyword.kwlist

6. Yukarıdaki kelimeler dışında, Python programlama diline ait fonksiyon ve benzeri araçların adlarını da değişken adı olarak kullanmamalısınız. Örneğin yazdığınız programlarda değişkenlerinize type veya len adı verilmemelidir. Çünkü ‘type’ ve ‘len’ Python’a ait iki önemli fonksiyonun adıdır. Eğer mesela bir değişkene type adını verirseniz, o programda artık type() fonksiyonunu kullanamazsınız.

>>> type = 3232

Bu örnekte type adında bir değişken tanımladık. Şimdi mesela “elma” kelimesinin tipini 
denetlemek için type() fonksiyonunu kullanmaya çalışalım. 

>>> type(“elma")

Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in 
TypeError: 'int' object is not callable

Gördüğünüz gibi artık type() fonksiyonu çalışmıyor. Çünkü siz ‘type’ kelimesini bir değişken adı olarak kullanarak, type() fonksiyonunu kullanılamaz hale getirdiniz. 

Bu durumdan kurtulmak için etkileşimli kabuğu açıp kapayabilirsiniz ya da aşağıdaki komut ile type değişkenini kaldırabilirsiniz.

>>> del type

7. Değişken adları belirlenirken kelimeler arasında boşluk bırakılmaz. 

>>> kullanıcı adi = “mehmet”    # Bu yanlış bir kullanımdır.
>>> kullanıcı_adi = “mehmet”    # Bu doğru bir kullanımdır.
>>> kullanıcıAdi = “mehmet”    # Bu doğru bir kullanımdır.

Uygulama

>>> cap = 16
>>> yarıçap = cap / 2
>>> pi = 3.14159
>>> alan = pi * (yarıcap * yarıcap)
>>> alan

201.06176


Örnekte değişkenlere atanılan değerleri değiştirerek farklı çaptaki dairelerin alanlarını kolaylıkla hesaplayabiliriz. Böylece yazdığımız programın kullanılabilirliğini arttırmış oluruz.

NOT: Python programlamada bir sayının kuvvetini hesaplamak için ** operatörünü kullanabiliriz.

>>> alan = pi * (yaricap ** 2)

Ya da kuvvet hesaplamak için kullanılan pow() fonksiyondan yararlanabiliriz. Bu fonksiyon 3 parametre alır ama genellikle 2 parametre ile kullanılır. 

>>> pow(12, 2)

144

pow() fonksiyonu üçüncü bir parametre daha alabilir. 

>>> pow(16, 2, 2)

0

Bu komut şu anlama gelir: 

    16 sayısının 2. kuvvetini hesapla ve çıkan sayıyı 2’ye bölüp, bölme işleminden kalan sayıyı göster.

16 sayısının 2. kuvveti 256 sayısıdır. 256 sayısını 2 ‘ye böldüğümüzde, bölme işleminin kalanı 0 ‘dır. Yani 256 sayısı 2 ‘ye tam bölünür.


NOT:  Python’da tıpkı type() fonksiyonu gibi len() adlı bir fonksiyon daha bulunur. Bu fonksiyon karakter dizileri gibi veri tiplerinin uzunluğunu ölçmek için kullanılır. len() fonksiyonunu kullanarak fonksiyona verdiğimiz parametrenin kaç karakterden oluştuğunu öğrenebiliriz.  Fakat len() fonksiyonu sadece karakter dizileri ile kullanılır. len(345463) gibi bir komut sonucunda hata ile karşılaşılır.

>>> len(‘f4242398jgrıoegwnvnwıo1f4gk')

27

İpuçları

Aynı Değere Sahip Değişkenler Tanımlama

>>> aliYas = mehmetYas = ayseYas = 15

Böylece kolayca değeri 15 olan üç farklı değişken tanımlamış olduk.

Değişkenlerin Değerini Takas Etme

Python programlamada değişkenlere atadığımız değerleri değiştirmek için aşağıdaki gibi bir yöntem izleyebiliriz. 

>>> aliYas = mehmetYas = ayseYas = 15

Yukarıdaki komutlar ile değişkenlerimize değer ataması yaptık. 

>>> ahmet, mehmet = mehmet, ahmet

Yukarıdaki komut ile de takas işlemimizi gerçekleştirdik. 

>>> ahmet 

‘Başkan’

>>> mehmet 

‘Proje Yönticisi’

NOT: Etkileşimli kabukta _ adlı işaret (alt çizgi işareti), yapılan son işlemin veya girilen son öğenin değerini tutma işlevi görür.

>>> 23 + 54

77

Etkileşimli kabukta bu işlemin ardından _ komutunu verirsek aşağıdaki çıktıyı elde ederiz. 

>>> _ 

77

 

Etiketler
Yorumlar (0)
Yorum Yap
Reklam

Buraya reklam verebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.