Karakter Dizilerine Giriş | KeremCan.Org

Karakter Dizilerine Giriş

Bir önceki yazımda bilgisayarımıza Python kurulumunu ve Etkileşimli Kabuğa nasıl ulaşabilleceğimizi anlatmıştım. Artık Python ile program yazmaya bir adım daha yaklaştık.

Program yazmaya başlamak için öncelikle etkileşimli kabuğumuzu çalıştırmamız gerekmektedir. Etkileşimli kabuğumuzu çalıştırdıktan sonra ekranda gözüken >>>  işareti Python’ın bizden komut almaya hazır olduğunu gösteriyor. Kodlarımızı >>> işaretinden sonra boşluk bırakmadan yazmalıyız.  

Etkileşimli kabuğumuza  >>> “Merhaba Python !”  komutunu yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyoruz ve ‘Merhaba Python’ çıktısını almış oluyoruz.

Böylece ilk Python programımızı yazmış olduk.. :)

Yukarıda yazdığımız küçük kod parçası sizler için oldukça basit gelmiş olabilir fakat bu kod Python programlama dili ve bu dilin yapısı hakkında çok önemli bilgileri içinde barındırıyor.

Yazdığımı kod parçacığındaki “Merhaba Python !” ifadesi bir karakter dizisidir. İngilizcede string  diye adlandırılır ve programlama açısından oldukça önemli bir kavramdır.

Bir veya daha fazla karakterden oluşan öğelere karakter dizisi (string) diyoruz.

Pythonda karakter dizileriniz daima tırnak içerisinde yazmalıyız, tırnak içinde yazmadığımız zaman hata ile karşılaşırız. 

NOT: Eğer bir verinin hangi tipte olduğu konusunda tereddütünüz varsa type() fonksiyonu ile verinin tipini sorgulayabilirsiniz. (Fonksiyonların parantezleri içinde belirtilen değerlere teknik dilde parametre adı verilir.)

Python 3 Lab - Kerem Can KATIRCI

Dilerseniz karakter dizileri ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz…  

>>>  “a”      # Bu karakter dizisidir.

>>>  “”       # Bu boş karakter dizisidir.

>>>  “ ”      # Bu içerisinde boşluk barındıran bir karakter dizisidir.

Python’da ‘boş karakter dizisi’ ve ‘bir adet boşluktan oluşan karakter dizisi’ birbirlerinden farklı iki kavramdır. Adından da anlaşılacağı gibi, boş karakter dizileri içlerinde hiçbir karakter barındırmayan karakter dizileridir. Bir (veya daha fazla) boşluktan oluşan karakter dizileri ise içlerinde boşluk karakteri barındıran karakter dizileridir. Yani bu karakter dizilerinden biri boş, öteki ise doludur. Ama neticede her ikisi de karakter dizisidir.

Karakter dizilerinin ortak özelliği tırnak içerisinde gösteriliyor olmasıdır. Her zaman karakter dizileri tırnak içerisinde olmalıdır.

>>> “Python” + “Programlama”

‘PythonProgramlama’

Yukarıdaki örnekte + işaretini kullanarak karakter dizilerini birleştirdik. İki karakter dizisini + işareti ile birleştirdiğimizde aralarında boşluk yer almaz.

>>> “Python” + “ ” + “Programlama”

>>> “Python” + “ Programlama”

‘Python Programlama’

 
Karakter dizilerini birleştirirken aralarında boşluk olmasını istiyorsanız yukarıdaki gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Ayrıca karakter dizilerini birleştirmek için + işaretini kullanmak zorunda değilsiniz.

>>> “www” “.” “keremcan” . “org”

‘www.keremcan.org'

Ancak + artı işaretini kullanmak kodlarımızı daha okunaklı bir hale getirir.

Python programlamada karakter dizileri ile birlikte * işaretini de kullanabiliriz.

>>> “w” * 3

‘www’

>>> “ağır ” * 2

‘ağır ağır ’

>>> “-“ * 10

‘—————‘

>>> “uzak” + “ ” *5 + “çok uzak…”

‘uzak     çok uzak…’

Burada + ve * adlı iki yeni araç görüyoruz. Bunlar aslında sayılarla birlikte kullanılan birer aritmetik işleçtir. Normalde + işleci toplama işlemleri için, * işleci ise çarpma işlemleri için kullanılır. Ama yukarıdaki örneklerde, + işaretinin ‘birleştirme’, * işaretinin ise ‘tekrarlama’ anlamından ötürü bu iki işleci bazı durumlarda karakter dizileri ile birlikte de kullanabiliyoruz. Bunların dışında bir de - (eksi) ve / (bölü) işleçleri bulunur. Ancak bu işaretleri karakter dizileri ile birlikte kullanamıyoruz.

Etiketler
Yorumlar (0)
Yorum Yap
Reklam

Buraya reklam verebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.